بلاگ

روفیکس رابیتس نیست

روفیکس رابیتس نیست

روفیکس رابیتس نیست

روفیکس رابیتس نیست
روفیکس (نسل اول)قوی و تکامل یافته ی رابیتس است
آن را نمیتوان با قیچی برید بنابراین برش و اندازه کردن آن نیازمند دستگاه سنگ فرز است
معمولا پس از برش چندین برگ #روفیکس سنگ فرز فرسوده و نیازمند تعویض و نهایتا تحمل هزینه است
به این هزینه باید مزد برش را هم اضافه کرد.برای جلوگیری از تلف شدن سرمایه و وقت، ما از دیرباز تصمیم گرفتیم که پذیرش سفارش تا حد معقولی تابع اندازه های مورد نیاز پروژه باشد. تولید روفیکس بر طبق اندازه های گوناگون موجب اتلاف وقت تولید و افزایش هزینه آن می گردد ولی با این حال بر آنیم که این خدمات را بدون توجه به بار مالی و کاری آن بصورت رایگان در اختیار سفارش دهندگان قرار دهد
به این صورت، سفارش دهندگان می توانند اندازه های مورد نیاز خود را (یا از روی پلان تیرریزی و یا با اندازه برداری فیزیکی) استخراج کنند
سفارش دهنده می تواند تا 12 سایز (طول روفیکس) را به تعداد مورد نیازش در هر سفارش اعلام نماید.این اندازه ها می توانند به دقت سانتی متر ، از یک متر تا 7 متر اعلام شوند

دیدگاه خود را بیان کنید