بلاگ

ساخت دیوار های پیرامون بیرونی نیمه سبک با قالب فلزی( روفیکس نسل اول )

ساخت دیوار های پیرامون بیرونی نیمه سبک با قالب فلزی( روفیکس نسل اول )

ساخت دیوار های پیرامون بیرونی نیمه سبک با قالب فلزی( روفیکس نسل اول )

ساخت دیوار های پیرامون بیرونی نیمه سبک با قالب فلزی( روفیکس نسل اول )

 

یک پارپگی دیوار

هزینه ساخت کمتر

رفتار بهتر در برابر زمین لرزه

فرم پذیری بسیار بالا

افزایش فضای مفید درون ساختمان

 

دیوارهای پیرامونی چه باربر و چه پوششی از دیدگاه های مختلف مهندسی عمران و معماری دارای اهمیت بسیاری مییباشد

در طراحی و ساخت دیوارهای پیرامونی باید موارد زیر در نظر گرفته شوند

 

ساخت دیوارهای مکانیکی در برابر نیروهای طبیعی و غیرطبیعی

مهمترین این نیروها عبارتند از نیروی باد نیروهای ناشی از زمین لرزه و نیروهایی که تصادفا میتوانند بر دیوار وارد شوند مانند نیروی حاصل از برخورد وسیله نقلیه به دبوار بیرونی طبقه همکف

در اینجا حتی اثر نیروهای یاد شده بر نمای متصل به دبوار پیرامونی نیز نباید نادیده گرفته شود

در بازدیدی که پس از رخداد زمین لرزهاز شهرستان بم داشتم در بسیاری از موارد آثار جداشدن و ریزش اجرنما و یا سنگ های نما از دیوار پیرامونی برخی ساختمان ها در هنگام زمین لرزه و خسارت های ناشی از آن که میتوانست موجب زخمی شدن ساکنین هنگام فرار به بیرون از ساختمان بشود به روشنی دیده میشد

وزن

وزن سبک دیوارهای پیرامونی و کاهش بار مرده بر اسکلت و پی از نظر فنی و همیطور از دیدگاه اقتصادی بسیار مهم میباشد

تبادل انرژی

با توجه به قیمت روز افزون سوخت اتلاف انرزی از طریق دیوار پیرامونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

این دیوارها باید با توجه به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ارزیابی و تایید شوند

 

مساحت از دست رفته فضای مفید هر طبقه

ضخامت هر دیوار از فضای مفید درون ساختمان میکاهد 

دیواری ایده ال است که بتواند با پیروی از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ارزیابی و تایید شوند

 

سرعت اجرا

برپاکردن دیوارهای پیرامونی از مهمترین مراحل ساخت به شمار میرود زیرا تا زمانی که پیرامون ساختمان پوشیده نشده باشد بسیاری از عملیات اجرایی در درون ان امکان پذیر خواهد بود

 

 هزینه تمام شده

قیمت تمام شده دیوار باید با در نظر گرفتن قیمت مصالح مصرف شده مزد و اجرا و همینطور سرشکن شدن هزینه های ثابتی در طول زمان ساخت دیوار به پروژه تحمیل میشود محساسبه گردد

 

ایمنی

یکی از خطرناک ترین بخش های ساختمان برای کار لبه طبقات هستند که معمولا از حفاظ درستی نیز برخوردار نیستند

 

 زیبایی

دیوارهای پیرامونی یک ساختمان نقش مهمی در هویت ظاهری ان دارند بدون شک سیستمی موفق تر از بقیه است که بتواند در زیبایی نمای ساختمان نیز نقش مثبتی داشته باشد

 

ساخت دیوارهای پیرامونی نیمه سبک با استفاده از قالب فلزی روفیکس نسل اول

این گونه دیوارها معمولا در ساختمان های اسکلت فلزی مصرف بیشتری دارند ولی هیچ عامل بازدارنده ای برای استفاده از انها در ساختمان های اسکلت بتنی نیز وجود ندارد

در اینجا به دو پروزه نمونه اشاره میشود

همینطور عیب و ایراد هایی که در بازدید از این پروژه ها در آنها دیده شد نیز بیان خواهد شد تا مهندسین و معماران در اینده با توجه به انها دیوارهای بهتر با عمر مفید طولانی تری بسازند

 

پروزه کتابخانه بنی هاشم در مجیدیه تهران

در این پروزه قاب های فلزی ساخته شده از پروفیل قوطی به شکل اسکلت فلزی ساختمان جوش شدند

سپس ناودونی های روفیکس به قاب ها جوش شدند یه طوری که برامدگی ناودانی ها به سمت بیرون قرار داشت

پس اطمینان از اتصال درست این مجموعه به یکدیگر فضای بین ناودانی های روفیکس با ملات ماسه سیمان پر شد

به این صورت زیرساختار دیوار بصورت لایه ای یک پارچه و سبک بدست امد

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید