بلاگ

پوشش بام خمیده یکپارچه و سبک با روفیکس(نسل اول)

پوشش بام خمیده یکپارچه و سبک با روفیکس(نسل اول)

پوشش بام خمیده یکپارچه و سبک با روفیکس(نسل اول)

پوشش بام خمیده یکپارچه و سبک با روفیکس(نسل اول)

بزرگترین نیرویی که بر بام یک ساختمان وارد میشود معمولا ناشی از باد و یا وزن برف انباشته شده بر روی آن است.با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و با در نظر گرفتن مطالب نگاشته شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان،معمولا بارگذاری بر روی یک بام بمراتب کمتر از بار زنده ای است که بر طبقات مختلف یک ساختمان وارد میشود

بنابراین میتوان پوشش بام را سبک تر و ارزان تر از سقف طبقات طراحی و اجرا کرد

با این حال می بینیم که در بسیاری از پروژه های ساختمانی بام را نیز مانند بقیه طبقات و به همان سنگینی می سازد که با افزایش وزن بی مورد و هزینه غیر ضروری همراه است

ساخت پوشش های بام به ویژه هنگامی که بلندی بام بیش از سه متر باشد،دشوار است و نیازمند شمع،جک و داربست مناسب می باشد

برپا کردن داربست و با تکیه گاه مناسب برای چنین بام های سخت و پر خرج است

هنگامی که روفیکس برای ساختن بام های بلند به کار گرفته میشود

دیگر نیازی به این گونه تکیه گاه ها نخواهد بود

فرم پذیری روفیکس یکی از برتری های دیگر آن است که برای ساختن پوشش های ناهموار و خمیده ایده آل می باشد

دراینجا به این گونه بام ها که در پروژه های مختلف با قالب روفیکس ساخته شده اند نگاه کوتاهی می اندازیم

 

1-پروژه کارخانه شیر سویا،سویاسان در هشتگرد

بلندترین ارتفاع از سطح زمین=14m اجرای بام بدون استفاده از شمع،جک و یا هر گونه زیربندی،سرعت اجرا(نصب روفیکس،آرماتور و بتن ریزی) پنج روزه

 

2-پروژه برج آب نیرو در الهیه

دهانه 22m  

اجرا بدون شمع،جک و هرگونه زیربندی

 

3-پروژه مسجد ولی عصر در خورموج بندر بوشهر

 

دیدگاه خود را بیان کنید