بلاگ

پوشش بام روی سازه های فضایی با استفاده از قالب فلزی روفیکس

پوشش بام روی سازه های فضایی با  استفاده از قالب فلزی روفیکس

پوشش بام روی سازه های فضایی با استفاده از قالب فلزی روفیکس

پوشش بام روی سازه های فضایی با  استفاده از قالب فلزی روفیکس ( نسل اول)

 

استفاده از سازه های فضایی به دلیل وزن سبک،قابلیت اجرای دهنه های وسیع،سرعت اجرا و هزینه نسبتا کمتر هموار روبه افزایش است

با وجود برتری های بالا،استفاده از یک پوشش مناسب با مقاومت مکانیکی کافی(در برابر نیروهای ناشی از باد و برف)،جرم گرمایی مطلوب،قابلیت فرم پذیری و عمر مفید طولانی همیشه دشوارترین بخش طراحی و اجرای این گونه بام ها بوده است

هنگامی که هندسه بام هموار(صاف) نباشد و از سطوح شکسته و یا خمیده تشکیل شده باشد،دشواری های طراحی و اجرا دوچندان خواهد شد

پوشش هایی که هم اکنون بر روی سازه های فضایی اجرا میشوند معمولا یا از نوع پانل های ساندویچی هستند که اگرچه از مقاومت گرمایی خوبی برخوردار هستند،فرم پذیر نبوده و فقط قادرند سطوح هموار را پوشش دهند

روی این پانل ها به راحتی نمیتوان راه رفت زیرا که از مقاومت خمشی کافی برخوردار نیستند و کارگران هنگام نصب درجایی پا میگدارند که زیر آن تیر و یا عضو سازه ای بام قرار داشته باشد

قیمت این گونه پانل ها ارزان نیست

و اینکه از پوشش های چادری استفاده میشود

اگرچه پوشش های چادری تا اندازه ای فرم پذیر هستند ولی جرم گرمایی ناچیز دارند و از نظر تبادل گرمایی بسیار نامطلوب بوده و نسبتا طول عمر کوتاهی دارند

و یا انکه از ورق های فلزی استفاده می کنند که کمی مقاوم تر با قابلیت فرم پذیری نسبتا بیشتری می باشند ولی از نظر تبادل انرژی گرمایی مناسب نبوده،هوای داخل سازه در زیر افتاب تابستان بسیار گرم و هنگام زمستان بسیار سرد و غیر قابل تحمل است

 

ایده ال ترین حالت برای پوشش سازه های فضایی هنگامی است که معیارهای زیر تا اندازه قابل قبولی تامین شده باشند

 

ایمنی هنگام نصب پوشش

ظرفیت گرمایی مناسب

فرم پذیری

طول عمر بلند با حداقل نیاز به تعمیرات و نگهداری

هزینه پایین نسبت به روش های دیگر

 

با توجه به تجربه چندین سال گذشته، به جرعت میتوان ادعا کرد که ساخت پوسته نازک و سبک بتنی با استفاده از روفیکس میتواند معیارهای بالا را به راحتی تامین نمایید

پوشش بام یا سطح هموار(صاف)

 

برتری های این روش نسب به روش نصب به روش متداول عبارتند از

 

ایمنی هنگام نصب در طول عمرمفید بنا

اسانی نصب پوشش

ظرفیت گرمایی مناسب

فرم پذیری

طول عمر بلند با کمترین نیاز به تعمیرات و نگهداری

هزینه پایین نسبت به روش های دیگر

 

دیدگاه خود را بیان کنید