پروژه ها

اجرای سقف(کف) با روفیکس(نسل اول)


از امتیازات روفیکس(نسل اول) می توان نگات زیر را برشمرد:
1 -سرعت و سهولت در اجرا
 2 -عدم نیاز به نیروي ماهر براي نصب
 3 –عدم نیاز به شمع یا جک
 4 -حذف قالب بندي به روشهاي متداول
 5 -کاهش ضخامت و وزن سقف ها
 6 -یکپارچه شدن سقف و ایمنی بیشتر در برابر زلزله
 7 -ایجاد سقف دوجداره و عایق در برابر صدا
 8 -قابلیت عبور تأسیسات از فضاي میان دو لایه سقف و مهار پوسیدگی لوله ها
 9 -قابلیت فرم پذیري بی نظیر براي ساخت فرم هاي پیچیده و زیبا متناسب با فرهنگ هر منطقه
 10 -بدون ضایعات در بارگیري، حمل، تخلیه، نگهداري و نصب

  • .

  • برای اطلاع از قیمت ها با شماره های 9-55445506-021 تماس حاصل نمایید

  • .