پروژه ها

بام گنبدی


ساخت بام های گنبدی یکپارچه و سبک با قالب فلزی روفیکس(نسل اول)

بزرگترین نیرویی که بر بام یک ساختمان وارد میشود معمولا ناشی از باد و یا وزن برف انباشته شده بر روی آن است.با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه معمولا بارگذاری بار روی یک بام بمراتب کمتر از بار زنده ای است که طبقات مختلف یک ساختمان وارد میشود

بنابراین می توان پوشش بام را سبک تر و ارزان تر از سقف طبقات طراحی و اجرا کرد

با این حال می بینیم که در بسیاری از پروژه های ساختمانی بام را نیز مانند بقیه طبقات و به همان سنگینی میسازند که با افزایش وزن بی مورد و هزینه غیرضروری همراه است

ساختن پوشش های بام به ویژه هنگامی که بلندی بام بیش از سه متر باشد دشوار است و نیازمند شمع،جک و یا داربست مناسب می باشد.برپا کردن داربست و یا تکیه گاه مناسب برای چنین بام هایی سخت و پر خرج است

هنگامی که روفیکس برای ساختن بام های بلند به کار گرفته میشود، دیگر نیازی به این گونه تکیه گاه ها نخواهد بود

فرم پذیری روفیکس یکی از برتری های دیگر آن است که برای ساختن بام های گنبدی می باشد

در اینجا به این گونه بام که در پروژه های مختلف با قالب روفیکس ساخته شده اند نگاه کوتاهی می اندازیم

 پروژه مسجد کوی دانشگاه تهران

 

 

  • پروژه مسجد کوی

  • برای اطلاع از قیمت ها با شماره های 9-55445506-021 تماس حاصل نمایید

  • پروژه مسجد کوی