پروژه ها

ساخت عرشه بتني پل با قالب فلزي روفيكس (نسل اول)


قالب بندي عرشه پل، چه با قالب هاي چوبي و چه با قالب هاي فلزي، نيروي مهار (قالب بند)، زمان طولاني و هزينه بالايي را مي طلبد. افزون برآن، پس از رسيدن بتن به مقاومت سازه اي، باز كردن قالب ها و همينطور جمع آوري و انبار كردن آنها نيز نيازمند نيروي كار، هزينه و فضاي نگهداري مي باشد. با جايگزين شدن روفيكس بجاي اين گونه قالب ها نه تنها مي توان با كارگران نيمه ماهر ساختماني كار را انجام داد بلكه، با افزايش سرعت اجرا و نبودن نياز به باز كردن، جمع آوري و انبار كردن قالب، هزينه هاي اجرايي را نيز به ميزان چشمگيري كاهش داد.
روش استفاده از قالب فلزی روفیکس در قالب بندی و ساخت عرشه پل روگذر بزرگراه روبه روی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) استفاده می شود

  • پل روگذر بزرگراه روبه روی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

  • برای اطلاع از قیمت ها با شماره های 9-55445506-021 تماس حاصل نمایید

  • پل روگذر بزرگراه روبه روی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)