پروژه ها

مشاهده پروژه ...

ساخت ویلا با روفیکس(نسل اول)

ویلا

مشاهده پروژه ...

ساخت کف و پله با استفاده از روفیکس(نسل اول)

.

مشاهده پروژه ...

اجرای سقف(کف) با روفیکس(نسل اول)

.

مشاهده پروژه ...

ساخت عرشه بتني پل با قالب فلزي روفيكس (نسل اول)

پل روگذر بزرگراه روبه روی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مشاهده پروژه ...

ساخت دیوار های پیرامون بیرونی نیمه سبک با قالب فلزی روفیکس نسل اول

.

مشاهده پروژه ...

روفیکس  چیست(روفیکس نسل اول)؟

.

مشاهده پروژه ...

بام گنبدی

پروژه مسجد کوی