روفیکس (نسل دوم) که در آینده نزدیک به صنعت ساختمان ارائه خواهد شد به عنوان قالب و همینطور همه و یا بخشی از فولاد تقویتی در بتن مورد استفاده قرار خواهد گرفت در حال حاضر تشریفات مربوط به ثبت اختراع برای نسل دوم روفیکس در انگلستان در شرف انجام می باشد که پس از انجام تشریفات مربوط و اخذ تاییدیه های لازم با نام " روف وال "و تقریبا به همان قیمت، عرضه خواهد گشت به این صورت در مصرف آرماتور، در سطح ملی ، صرفه جویی قابل توجهی میسر خواهد شد